Usługi

Doradztwo biznesowe – usługi Wu-Pe

Sprawdź moją propozycję

  • Doradztwo biznesowe

Świadczę usługi doradztwa biznesowego dla przedsiębiorców. Pomagam im w podejmowaniu decyzji, które wpływają na umocnienie pozycji przedsiębiorstwa, a w konsekwencji na zwiększenie zysków. Świadczę usługi przy tworzeniu strategii biznesowychtworzeniu planów biznesowych.

  • Outsourcing zasobów ludzkich

W zależności od potrzeb, przejmuję całość lub część obowiązków i pełnionych funkcji HR.

  • Doradztwo zarządcze dla firm

W tym interim management - czasowe zarządzanie firmą. Pomogę w trudnym dla przedsiębiorstwa momencie – razem z pewnością uda nam się uspokoić zaistniałą sytuację.

  • Doradztwo i usługi rekrutacyjne

Wyszukuję pracowników z najlepszymi kwalifikacjami w swojej dziedzinie. Zajmuję się sprawdzaniem rekomendacji pracowników oraz sprawdzaniem kwalifikacji pracowników na poszczególne stanowiska w firmie. Co ważne – przeprowadzę rekrutację na stanowiska różnego szczebla.

  • Doradztwo restrukturyzacyjne dla firm

Oferuję doradztwo podczas przekształceń firmdoradztwo restrukturyzacyjne dla firm. Trzymam pieczę nad bieżącymi i długofalowymi skutkami takich działań. Moje doradztwo restrukturyzacyjne dla przedsiębiorstw to gwarancja udanego przejścia struktury firmy do nowej.

Moi klienci mogą liczyć na mój profesjonalizm oraz uczciwość.  Moim celem jest rzetelne doradztwo i pomoc w umocnieniu pozycji Państwa firmy. W razie pytań chętnie odpowiem na nie podczas kontaktu telefonicznego. Zachęcam do rozmowy – jestem przekonany, że za pośrednictwem telefonu będę w stanie wyjaśnić wszelkie kwestie.